Privacy Statement

 
 

PRIVACY STATEMENT MERKLE NEDERLAND GROUP B.V.

Amsterdam, mei 2019

Inleiding

Merkle Nederland Group B.V. (bestaande uit Merkle Nederland Rotterdam B.V., Merkle Nederland Amsterdam B.V., Merkle Nederland Amsterdam 2 B.V. en Merkle Nederland Breda B.V., hierna te noemen Merkle NL) verwerkt persoonsgegevens van klanten, prospects en andere zakelijke contactpersonen. Wij (Merkle NL) vinden het belangrijk dat je begrijpt hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt. In dit privacyreglement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken. Als je vragen hebt neem dan contact op met onze Data Protection Manager.

Details Data Protection Manager: Maike Boumen is de Data Protection Manager van Merkle Nederland. Zij kan benaderd worden via mboumen@merkleinc.com.

Details Data Protection Officer: Simon Rice is de Data Protection Officer van Merkle Inc.

Op deze pagina vind je altijd de laatste versie van het Privacy Statement van Oogst.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

We verzamelen en gebruiken verschillende soorten persoonsgegevens van je, zoals blijkt uit de niet-uitputtende lijst hieronder:

Type informatie Voorbeelden
Gegevens om je te benaderen Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht
Correspondentie gegevens Contactgeschiedenis, IP-adres, social ID, cookie ID surfgedrag en andere gegevens door jezelf verstrekt in correspondentie, op de website, per telefoon of op events.

Wij hebben niet de intentie om bijzondere of gevoelige data van jou te verwerken. Het kan voorkomen dat je op foto-, video- en / of geluidsmateriaal verschijnt dat werd geregistreerd tijdens een evenement georganiseerd door Merkle NL of waar Merkle NL aanwezig was. Deze materialen kunnen door Merkle NL worden gebruikt in interne en/of externe communicatie.

Wie verzamelt jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden verzameld door de Merkle Nederland-entiteit waarmee je contact hebt. Deze Merkle Nederland-entiteit is een gegevensbeheerder met betrekking tot de persoonsgegevens die over jou zijn verzameld. Je persoonsgegevens worden mogelijk ook verwerkt door andere Merkle Nederland- entiteiten. Daarnaast is Merkle NL onderdeel van Merkle Inc. wat weer onderdeel is van Dentsu Aegis Network. Ook Merkle Inc. en Dentsu Aegis Network kunnen mogelijk persoonsgegevens verwerken. In dat geval zijn deze organisaties ook verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens mogen alleen voor specifieke, uitdrukkelijke en legitieme doeleinden worden verzameld. Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. We hebben dergelijke doelen hieronder vermeld.

  • Dienstverlening

In ons CRM systeem houden we bij welke organisaties klant zijn, met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken en informeren, functieprofielen om je zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien, en verwerken we persoonsgegevens voor onderzoek. Daarnaast gebruiken we je gegevens voor het sturen van facturen. Je kan ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, website, Twitter, LinkedIn en Facebook bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

  • Nieuwsbrieven en mailings

Wij informeren onze klanten over onze eigen producten en diensten via nieuwsbrieven. Daarnaast kan jij je bij ons aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven via de website. Als je geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, dan kan je je in iedere mail uitschrijven, een email sturen naar mknl_info@merkleinc.com, of een brief sturen naar Merkle Nederland, Vasteland 74, 3011 BN, Rotterdam.

  • Verbeteren Merkle dienstverlening

Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Zo analyseren wij jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Daarnaast voeren we ook klanttevredenheidsonderzoeken uit.

  • Marketing- en verkoopactiviteiten

Merkle NL verwerkt contactgegevens en functieprofielen van klanten, prospects en andere zakelijke contacten ten behoeve van marketing- en verkoop activiteiten. Voor Merkle NL campagnes (en Merkle NL gerelateerde campagnes zoals events) verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien. Ook maken wij gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook, Twitter en via LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond.

Grondslagen van de verwerkingen

Persoonsgegevens mogen alleen voor specifieke, uitdrukkelijke en legitieme doeleinden worden verzameld. Wij verwerken gegevens van (toekomstige) klanten voor het uitvoeren van een overeenkomst (dienstverlening). Daarnaast verwerken wij gegevens van klanten en prospects voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Merkle NL. Wij verwerken gegevens van prospects vooral omdat wij denken dat wij iets voor hen kunnen betekenen. Wij hebben daarbij een afweging gemaakt hoe relevant wij, en dan in het bijzonder onze producten en diensten, voor hen kunnen zijn. Als we gegevens van klanten op basis van gerechtvaardigd belang verwerken, dan is ons gerechtvaardigd belang er vooral in gelegen dat wij onze klant op de hoogte willen houden van onze producten en diensten, en contact willen blijven onderhouden met de klant. Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: zoals online tracking en in sommige gevallen het versturen van nieuwsbrieven.

Met wie delen we je gegevens buiten Merkle NL?

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ‘derde ontvangers’ maar verwerkers. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics, Selligent en Salesforce. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Merkle NL. Wij verstrekken jouw gegevens buiten de groep niet aan derden voor marketing, verkoop en andere bedrijfsmatige activiteiten. Wanneer we persoonsgegevens delen met organisaties buiten Merkle Nederland, eisen we dat deze organisaties de gegevens behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder wetten over bescherming van persoonsgegevens en beveiliging. Wanneer jouw persoonsgegevens van de EER naar gebieden of landen buiten de EER worden overgebracht, zullen wij ervoor zorgen dat een dergelijke overdracht plaatsvindt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. We bewaren gegevens van klanten 5 jaar nadat ze de overeenkomst hebben beëindigd. Daarnaast bewaren we gegevens van prospects niet langer dan 3 jaar.

Hoe kun je je rechten uitoefenen?

Je hebt een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. We hebben deze rechten hieronder beschreven. Je hebt het recht op inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonlijke gegevens. Je hebt ook het recht om jouw toestemming in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Merkle Nederland. Je hebt ook recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dit betekent dat je ons kan verzoeken om jouw persoonlijke gegevens zoals verwerkt door ons, in een computer leesbaar bestand naar jou of naar een door jou genoemde organisatie te verzenden. Je kunt een verzoek om inzage, correctie, verwijdering, data portabiliteit van jouw persoonsgegevens, het intrekken van jouw toestemming of een bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mknl_info@merkleinc.com.

Hoe beveiligen we je gegevens?

We nemen gegevensbescherming serieus en hebben geschikte maatregelen geïmplementeerd om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en niet-geautoriseerde wijzigingen te voorkomen. Zo zijn we ISO27001 en Personal Data Protection gecertificeerd en voeren we het DDMA Privacy Waarborg. Mocht je de indruk hebben dat jouw gegevens niet goed genoeg zijn beveiligd of als je aanwijzingen hebt voor misbruik van gegevens, neem dan contact op met onze Data Protection Manager via mboumen@merkleinc.com.

COOKIE STATEMENT MERKLE NEDERLAND GROUP B.V.

Mei 2019

De Merkle NL websites maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee worden bijvoorbeeld je instellingen onthouden en krijg je informatie die voor jou persoonlijk relevant is. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webpagina op een telefoon, tablet of pc worden geplaatst.

Welke Cookies plaatsen we?

Wij gebruiken cookies om de websites van Merkle NL optimaal te laten functioneren, het webbezoek te monitoren en voor het efficiënt uitvoeren van onze campagnes. Hieronder vind je welke cookies geplaatst worden door de Merkle websites en hun functionaliteit.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die worden geplaatst om een website goed te laten functioneren.

Analytische cookies

We gebruiken analytische cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. We doen dat om onze website beter te maken. We kunnen met deze informatie bezoekersstatistieken verzamelen, problemen sneller signaleren en trends analyseren.

Marketing cookies

Marketing cookies, ook wel tracking- cookies, zijn cookies die binnen een domein of over verschillende domeinen gebruikt worden om surfgedrag van de bezoekers vast te leggen. Hiermee kunnen uiteindelijk gerichte aanbiedingen gedaan worden. Social media-accounts, nieuwsbrieven en partnersites maken gebruik van deze cookies. Deze cookies worden alleen geplaatst indien je toestemming geeft.

Bekijk hieronder het overzicht van de cookies die geplaatst kunnen worden op de Merkle NL websites. Dit overzicht van cookies is een momentopname. Merkle NL streeft ernaar deze lijst zo up-to-date mogelijk te houden.

Doel Type cookie Naam cookie Bewaartermijn
Merkle
Deze cookies worden ingesteld om de toegankelijkheid en ‘uptime’ van de site te controleren en om keuzes die je hebt genomen op te slaan, zoals de status van de cookie toetsemming. In deze cookies worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Functioneel CookieConsent 1 jaar
cookieconsent_status 1 jaar
cookieconsent_status 1 jaar
cookieConsentStatus 2 jaar
ss_cookieAllowed 1 maand
Merkle
Dit zijn cookies die worden gebruikt door Squarespace, een webpublicatiebedrijf waar we onze site op hebben gebouwd, om het gebruik van de website bij te houden en enkele van de functies van de site toe te staan.
Analytisch ss_cid 2 jaar
ss_cpvisit 2 jaar
ss_cvisit sessie
ss_cvr 2 jaar
ss_cvt sessie
Google Analytics 
Google Analytics stelt cookies in om het gebruik van onze websites te analyseren en evalueren. De gegevens worden geanonimiseerd, wat betekent dat de cookies geen persoonlijk identificeerbare informatie bevatten.
Analytisch _ga 2 jaar
_gat sessie
_gid 1 dag
Linkedin
Deze cookies worden geplaatst door LinkedIn. We adverteren regelmatig onze producten en diensten op LinkedIn. LinkedIn-cookies worden gebruikt om advertenties te tonen, te meten en de relevantie van advertenties te verbeteren.
Marketing BizoID 1 maand
lang sessie
_ga 2 jaar
bcookie 2 jaar
lidc 1 dag
UserMatchHisto 1 maand
Facebook
Deze pixel van Facebook wordt gebruikt om advertenties te tonen, te meten en de relevantie van advertenties te verbeteren.
Marketing fr 3 maanden
_fbp 3 maanden
Online succes
Deze cookies worden geplaatst door Online Succes. Deze cookies worden gebruikt om bezoekers te herkennen.
Marketing OptanonAlertBoxClosed 1 jaar
OptanonConsent 1 jaar
_fbp 2 maanden
_ga 2 jaar
actualOptanonConsent 1 jaar
intercom-id-d1h5t3sy 1 jaar
logger 2 jaar
Google AdSense
Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op websites die hun services gebruiken.
Marketing _gcl_au 3 maanden

Hoe kun je cookies zelf verwijderen?

Je kunt cookies weigeren door simpelweg geen toestemming te geven om marketing cookies op je computer te plaatsen. Wij kunnen al bestaande cookies op jouw apparatuur echter niet verwijderen, omdat we geen toegang hebben tot jouw computer of telefoon. Je kunt zelf bestaande cookies verwijderen via je webbrowser. Kijk hiervoor in de handleiding van de netwerkbrowser die je gebruikt, zoals Microsoft Internet Explorer, Firefox, Google Chrome of Safari. Ook op de website http://www.veiliginternetten.nl staat hoe je eerder aangemaakte cookies kunt verwijderen.