Waterschap Brabantse Delta & Waterschap Aa en Maas

Eind maart mocht heel Nederland weer stemmen; voor de Provinciale staten én de Waterschappen. Het voeren van digitale campagnes om verkiezingen onder de aandacht te brengen is een ware sport en we hebben deze uitdaging dan ook met beide handen aangepakt.

Vraag

In samenwerking met bureau GH+O is een landelijke campagne namens alle waterschappen opgezet. Met die campagne overtuigen we Nederland dat waterwerk iedereen in ons land aangaat en dat er echt iets te kiezen valt. Op basis van die landelijke campagne kwamen de regionale waterschappen Brabantse Delta & Aa en Maas bij ons met de vraag hoe we de waterschapsverkiezingen regionaal relevant kunnen maken en dichterbij de inwoners kunnen brengen. Wat zijn de beste acties en middelen om in te zetten in deze regio? Volgens Waterschap Brabantse Delta is er onder de doelgroep nog te lage bekendheid én betrokkenheid bij het waterschap en de verkiezingen. Aan ons dus ook de uitdaging om daar aan te werken.

 
 

Aanpak

Met de gevoerde campagnes van beide waterschappen staan twee doelen centraal. Ten eerste moet iedere Nederlander zich bewust worden van de taken en verantwoordelijkheden van het waterschap. Dit wordt uitgelegd aan de hand van acht verschillende thema’s. Ten tweede moet deze doelgroep worden aangezet tot stemmen voor de provinciale staten verkiezingen.

Gefaseerde overtuigingsstrategie

De strategie die voor de campagne is gehanteerd, is onder te verdelen in vier fases: See, Think, Do en Care. In de eerste fase is vooral gefocust op educatie over wat de Waterschappen doen. Vervolgens hebben we de doelgroep in de ‘think’ fase uitgelegd waarom de verkiezingen zo belangrijk zijn. Dit deden we door middel van relevante, lokale content (gekoppeld aan de behoeften van verschillende doelgroepen) die we ‘watertypen’ noemen. Zo spreken we over Doorspoelers, Stormtrotseerders en Hoosbuifietsers. Het uiteindelijke doel van deze overtuigingsstrategie: zoveel mogelijk mensen uit de Brabantse Delta en Aa & Maas naar de stembus! Uiteraard bevestigen we de stemmers (care fase) nog.

Content & kanalen

De regionale campagnes zijn uitgezet op de social kanalen van zowel Aa & Maas als van Brabantse Delta. Daarbij is er diverse content geplaatst op Facebook en Instagram. Waarbij content aan het begin van de campagne vooral bestond uit een campagnevideo, animatie met uitleg en lokale paginaberichten gericht op de verschillende doelgroepen. Later in de campagne bestaat de content meer uit landelijke paginaberichten gericht op het aanzetten tot stemmen en het bedanken voor het stemmen.

Resultaat

De social advertising campagne is ingezet om awareness te creëren voor de werkzaamheden van de waterschappen en de waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019. De campagne heeft de volgende resultaten behaald:

Waterschap Aa en Maas

  • In totaal zijn er 3.176.934 impressies geweest;
  • Het aantal website clicks kwam neer op een totaal van 7.708 clicks;
  • De campagne heeft 683.542 video views opgeleverd.

Wanneer er gekeken wordt naar het engagement wat tijdens de campagne is ontstaan, komt dit neer op een totaal van 2.995 interacties die hebben plaatsgevonden.

Waterschap Brabantse Delta

  • In totaal waren er 3.904.339 impressies. Daarbij zijn 470.791 inwoners van Brabantse Delta bereikt;
  • Er zijn 9.107 website clicks gerealiseerd;
  • Het aantal video views is 839.119 geweest;

Verder is er sprake geweest van een historisch hoge opkomst! De opkomst is vergeleken met 2015 met 22,5% gestegen.

Tijdens beide campagnes was het sentiment wisselend, van complimenten voor het werk tot aan sceptische opmerkingen. De doelgroep mist voornamelijk nog de kennis om een mening te vormen over besluitvorming. Zo vinden zij het namelijk lastig om in te schatten wat de beste keuzes zijn en welke gevolgen deze met zich meebrengen.

 
 
 
E-mail WhatsApp